Socialdemokratiska föreningen för skola och utbildning har sin lokal och sina mötes verksamheter i Mosaiken på Porslinsgatan 3 i Malmö.

För mer information kontakta
s@skola-utbildning.se
0736226055

eller

Socialdemokraterna i Malmö
socialdemokraterna@malmo.sap.se
040-6312230