1. Mindre klasser - fler lärare och speciallärare

Såväl internationella som svenska forskningsstudier visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat. Därför vill vi investera minst 2 miljarder för mindre klasser, från förskoleklass till årskurs 3, så att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Vi kan då minska elevantalet med cirka 5 barn i stora klasser. Elever behöver också få stöd så snart som svårigheter i skolan upptäcks. Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det är tidiga insatser som har störst effekt. Elever ska inte behöva vänta på att få stöd. Så snart behov och svårigheter upptäcks ska stöd sättas in. Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det är tidiga insatser som har störst effekt. Därför ska det anställas 1000 fler speciallärare och specialpedagoger i skolan.

Läs vår rapport: Mindre klasser ger högre resultat