Socialdemokratiska föreningen för skola och utbildning i Malmö är en socialdemokratisk förening som samlar professionella krafter inom skolan för att diskutera och analysera politiska skolfrågor.
Föreningen vill vara med att skapa framtidens skolpolitik.
Föreningen ska följa upp skolans utveckling och ge råd till ansvariga socialdemokratiska skolpolitiker.