2. Sommarskola

Fler än 12 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet för något av gymnasieskolans nationella program. Det är ett misslyckande för samhället och ett svek mot dessa ungdomar. Därför vill vi att alla elever i åk 6-9 som inte når målen i skolan ska gå i sommarskola upp till fyra veckor på sommaren. En utvärdering från Skolverket visar att sommarskola är mycket effektivt för att fler elever ska nå målen i skolan och kunna gå vidare till gymnasiet.

Se skolverkets utvärdering av sommarskola.